חדרי קירור
 
 
 
 
ארוין טכנולוגיות מציעה בין מגוון פעילויותיה
• חדרי הקפאה
• "שוֹק-פריזר"
• בקרת לחץ ואטמוספרה - CA
• מערכות מתקדמות
• מייבש אוויר
• מוסיפי לחות חדישים
• (Pre Cooling)
• מכולות
• מכונות קרח תעשייתיות
• צ'ילרים (Chillers)
• הקמת מפעלי מזון, מחלבות, דגים ועוד
• Building food & fish plants, dairies etc
• הקמת ותכנון של מפעלי קרח
• מערכות איוורור חדישות
• חלפים
 
 
 
English
 
 
 
Hebrew
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רישיון עסק לאחסון והקפאת מוצרי מזון

 
 

עסקים שמהותם היא אחסון מזון בכל צורה שהיא –אחסון יבש, בקירור, בהקפאה וכו' – הם חלק משמעותי בשרשרת ייצור המזון המודרנית.באופן טבעי, כמו כל עסק שמגיעים אליו ויוצאים ממנו מיני מזונות שונים, גם מחסנימזון ועסקים שמאפשרים הקפאת מזון מחויבים לרישוי עסקים.

גורמי הרישוי עבור עסקים שמאחסנים מזון הם הרשותהמקומית שבשטחה פועל המחסן ומשרד הבריאות. כשמדובר על בית קירור מצטרף לרשימתגורמי הרישוי המשרד להגנת הסביבה, ואם מדובר במקום ששומרים בו בקירור או בהקפאהמוצרי מזון מן החי, שרגישים במיוחד למזיקים שונים, גם משרד החקלאות בוחן את הבקשהלרישיון עסק.

לנוכח הרגישות הרבה של פעולת עסקי אחסון מזון והקפאתמוצרי מזון, רשימת הדרישות מהם ארוכה ומפורטת, וכל סטייה, ולו הקלה ביותר, מהנהליםוהתקנות עלולה להוביל לדחיית הבקשה לרישיון עסק. על-מנת למקסם את הסיכוי לקבלתשובה חיובית ואת רישיון העסק ההכרחי בפרק הזמן הקצר ביותר האפשרי מומלץ להיעזרבמומחים בתחום, ובפרט בכאלה שכבר צברו ניסיון נרחב ברישוי עסקים בענף המזון.

הדרישות של משרד הבריאות
גורם הרישוי העיקרי לעסקים בתחום אחסון והקפאתמזון הוא כאמור משרד הבריאות. בין הדרישות: אחסון בשיטת FIFO – כלומר הפריטים שנכנסו מוקדם יותר למחסן או לקירור גם יוצאים ממנוראשונים; הפרדה מוחלטת בין מזון לבין פריטים אחרים שמאוחסנים בבית העסק; שמירה עלחללים מאווררים היטב; הנחת ביצים במדפים נפרדים (לנוכח הרגישות הגבוהה במיוחדשלהן); הפרדה מלאה גם של הבשר והעופות משאר המוצרים (שכן גם אלה רגישים מאוד);טמפרטורה של 5 מעלות צלזיוס לכל היותר כשמדובר על אחסון בקירור; טמפרטורה של מינוס18 מעלות לכל היותר כשנדרש אחסון בהקפאה; ועוד.

כמה זמן תקף רישיון עסק לאחסון מזון או לביתקירור?

רישיון עסק שעוסק באחסון מזון תקף ל-10 שנים.רישיון בתי קירור (בין אם יש בהם מוצרים מן החי ובין אם לאו) תקף ל-3 שנים. חשובלהדגיש שבמהלך פרק זמן זה ייתכנו ביקורות, ובכל מקרה אי עמידה בתנאי הרישיון עלולהלהוביל לשלילתו וכן לסנקציות נוספות כנגד בעל העסק.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nergeco
 
נציגות בלעדית
 
 
 
41 Hamada St., POB 722, North Industrial Zone, Ashdod, Israel
Tel.:  +972-8-8525317 Fax: +972-8-8562446
 
 
 
 
 
 
המדע 41, ת"ד 722, אזור תעשייה צפוני אשדוד
טל': 8525317 - 08  פקס: 8562446 - 08
דוא"ל: erwin@bezeqint.net